הגוף שלך | HIV ואני

קחו את בריאותכם בידיים
לא משנה בני כמה אתם

חשוב להכיר את המצבים הבריאותיים הקשורים לחיים עם HIV- בלי קשר לגילכם!
הפכו למומחים בכל הקשור לבריאותכם -  למדו על גורמי הסיכון הנוגעים לכם ועל הדרך בה מנטר הצוות הרפואי את מצבכם הבריאותי